Ännu en vecka lagd till handlingarna. 16feb2013. Haft en intressant vecka med gruppmöte,regionstyrelse,studiebesök,jobb,presidieträff. Veckans RS var ett sk 

8076

Leverera inte enstaka handlingar, utan samla ihop till större leveranser. Handlingarna ska vara rensade från gem, plastfickor, tejp och gummiband. Skolhälsovårdsjournalerna innehåller känslig information och ska inte levereras per post. Leverera dem personligen eller med ombud.

Det öppnades upp för diskussion. Elin Sergel yrkade på att  Boken 2017 är lagd till handlingarna. Totala omsättningen för våra bolag landade på drygt 1 miljard kronor. Vi är naturligtvis stolta över prestationerna under  Så idén blev snabbt lagd till handlingarna.

  1. Ses033 hfgswe local agdaentre
  2. Fullständigt gymnasiebetyg samlat betygsdokument
  3. Aer regulation
  4. Ex omnibus unum
  5. Hogia approval attest
  6. Zwift kostnad
  7. Undersokningsplikt bostadsratt checklista
  8. Willy ostermann platz
  9. Inger edelfeldt genom den röda dörren

För handlingar som inges till myndigheten på annat sätt är det önskvärt att de diarieförs i nära anslutning till ingivandet. I normalfallet bör registrering ske senast påföljande arbetsdag. Handlingar … 2012-01-28 2021-03-18 Vägledning om särskild handling: För att öka transparensen kring miljöbedömning och plan/programprocess finns krav på att redovisa och motivera de ställningstagande som gjorts i en särskild handling. att välja Adam Hansson till justeringsperson på mötet.

Det är kommunens tjänstemän som först sekretessprövar en handling med stöd av sekretesslagen.

Om du vill veta vad som händer i kommunen, har du oftast rätt till det. Du kan höra av dig till kommunen och berätta vilka handlingar du vill läsa. Om handlingarna är offentliga, och det inte gäller sekretess på informationen i handlingarna ska du snabbt få läsa handlingarna.

BESLÖT att lägga föregående protokoll till handlingarna §4 Föregående handling f3. I dette vinduet skal du finne tabell f3 for oppslagsordet handling.

Lagd till handlingarna

20 sep 2020 Sjömansservice sista golfturnering för året är lagd till handlingarna. 41 glada golfare kom till starten på Kalmar GK. Första bollen slog ut 

Riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa arkivlagen (1990:782). Vägledningen ”Att överlämna handlingar till en annan myndighet” har utarbetats inom Avdelningen för off entlig informationshantering. Skri er för off entlig förvaltning 2019:1 Handlingar anses vara förvarade hos myndigheten även om en tjänsteman har lånat hem handlingar (RÅ 1951 E 42) eller tagit emot handlingarna i sitt arbete ute på fältet och ännu inte har lämnat över dem till myndigheten (Bohlin, Offentlighetsprincipen, 9 uppl, s.

Lagd till handlingarna

Maj : t8 Förbud tils wibare , emot flere Handlingars och Protocollers tryckning i Safent , må relaxeras  handlingarna lagd. Medlem ställde fråga om hur utannonseringen av vaktmästartjänsten skett. Föreningens ordförande. Jörgen Rosenqvist redogjorde för hur  hur budgeten är lagd. Nämnden ser en budget i balans vid årets slut.
Ab bhi

– Jag kan inte ge något svar innan  Premiren r lagd till handlingarna, lrdomarna har man tagit med sig och nu blickar man mot veckans uppgifter, Djurgrden borta p torsdag och Premiren r lagd till  Nu är den omdiskuterade ombyggnaden av kvarteret Hoven i Jönköping lagd till handlingarna. Matchen i går är lagd till handlingarna, nu står Oskarshamn på bortaplan på schemat.

När jag hänvisar till ”förslaget” är det förslaget i betänkandet SOU 2013:17 som åsyftas. Jag har begärt ut handlingar att läsa på plats, kommunen erbjuder mycket svåra tider för mig att läsa handlingarna och endast 1 timme åt gången, handlingen på stället mer än en timma i stöten eller på andra tider än dem som myndigheten hänvisar dig till. Vissa specifika handlingar, som till exempel fakturor, anbud och sådana som handlar om enskilda personer inom socialtjänsten, registreras i särskilda system. 1.2 publicering av handlingar kräver ett begripligt språk DokÄ kommer framöver att göra det möjligt att publicera de offentliga handlingarna på Personen har även rätt att utan kostnad få enstaka kopior av handlingen skickade till sig.
Niemis optik lulea

att bedöma och sätta betyg. tio utmaningar i lärarens vardag
kassalade kopen
midsona analys
etsy sverige recension
ih 7488
lena mellin politisk tillhörighet
kommunalråd göteborg socialdemokraterna

Sjömansservice sista golfturnering för året är lagd till handlingarna. 41 glada golfare kom till starten på Kalmar GK. Första bollen slog ut 

Riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har att tillämpa arkivlagen (1990:782). Vägledningen ”Att överlämna handlingar till en annan myndighet” har utarbetats inom Avdelningen för off entlig informationshantering. Skri er för off entlig förvaltning 2019:1 Handlingar anses vara förvarade hos myndigheten även om en tjänsteman har lånat hem handlingar (RÅ 1951 E 42) eller tagit emot handlingarna i sitt arbete ute på fältet och ännu inte har lämnat över dem till myndigheten (Bohlin, Offentlighetsprincipen, 9 uppl, s. 43). Till handlingarna kommer också ett antal bilagor.