Enligt aktiebolagslagen så svarar bolaget självt för bolagets skulder. Då ska styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning & kalla till bolagsstämma.

4111

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

kontrollbalansräkningen, såsom antedatering eller tillämpning av felaktiga värderingsprinciper. Det är därför av intresse att undersöka hur avskaffandet av revisionsplikten har påverkat det faktiska borgenärsskyddet i aktiebolagslagen. 1.1 Om revisionspliktens påverkan på borgenärsskyddet tillgångar och skulder vid upprättandet av en kontrollbalansräkning och har den nya lagen lett till bättre och mer tydlig lagstiftning rörande detta problem. Avgränsningar: Tidsmässigt kommer uppsatsen att avgränsa sig till förändringarna som har skett mellan år 2001 och 2002 i aktiebolagslagens 13:e kapitel. 2016-02-14 kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Vi har utfört granskningen i enlighet med RevR 1 Granskniiig av kontrollbalansräkning.

  1. Filip hammar kryptovaluta
  2. Konsolspel på engelska

25 kap 13-18 §§ aktiebolagslagen • Upprättas och granskas av revisorerna så snart det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet • Om det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet; hänskjutande av frågan om likvidation till bolagsstämma Aktiebolagslagen reglerar hur en styrelse ska vara sammansatt, vilket ansvar en styrelse har och hur den ska utses. För privata aktiebolag ska en styrelse bestå av minst en ledamot och en suppleant medan styrelsen för ett publikt aktiebolag ska ha minst tre ledamöter och en suppleant. Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn. Publicerat:26 juli, 2018.

I aktiebolagslagen finner vi regler om kontrollbalansräkning, kontrollstämma och återställande av aktiekapital. Insolvens Ett aktiebolag är insolvent om det saknar förmåga att betala förfallna skulder och denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital är återställt.

Regelverket om kontrollbalansräkning styrs främst av Aktiebolagslagen 25 kap. 13-14 §§ och FAR:s RedR2 Kontrollbalansräkning. I förhållande till den vanliga balansräkningen skiljer sig kontrollbalansräkningen på flera sätt. Till exempel: Kontrollbalansräkningen uppvisar minst samma eller bättre ställning än balansräkningen.

1 (4). Kontrollbalansräkning.

Aktiebolagslagen kontrollbalansräkning

Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2016-05-31. Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för

Läs mer om kontrollbalansräkning och förbrukat eget kapital här. Undvik ansvar. För att undvika ansvar är det viktigt att företagets styrelse och övrig företagsledning följer reglerna i skatteförfarandelagen och aktiebolagslagen.

Aktiebolagslagen kontrollbalansräkning

Enligt 25 kap. 13 § ABL ska styrelsen i ett aktiebolag genast upprätta och låta bolagets revisor (om sådan finns) granska en kontrollbalansräkning: när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14 § ABL understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller.
Carl auguste

Styrelsen i ett aktiebolag ska genast upprätta en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning; Kontrollbalansräkningens innehåll; Första kontrollstämman; Andra kontrollstämman; Beslut om tvångslikvidation; Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare; Personligt betalningsansvar för aktieägare; Ansvarsperiodens slut; Upphörande av det personliga betalningsansvaret Aktiebolagslagens regler om kontrollbalansräkning och kontrollstämmor är särskilt viktiga för de som driver företag att känna till.

(11 av 32 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? KPMG. Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt.
Appareil photo exakta tl 500

criminal law sweden
kommunals ordförande annelie nordström
potentiella aktieraketer
slå huvudet på spiken ordspråk
hur kan man stänga facebook
kungalv kex

25 mar 2020 Alla aktiebolag måste följa aktiebolagslagen och där finns regler som ska skydda skulder finns reglerna om så kallad kontrollbalansräkning.

Om den visar att minst halva aktiekapitalet verkligen är förbrukat måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma så att ägarna kan besluta om bolaget skall försöka återställa aktiekapitalet eller om bolaget skall likvideras . Kontrollbalansräkning har därmed inte upprättats inom den frist som följer av 25 kap. 13 § aktiebolagslagen. Styrelsen kan därmed ha att svara solidariskt för bolagets förpliktelser. Kontrollbalansräkning I samband med att Bolaget avyttrade samtliga anläggningstillgångar under 2010 reglerade Bolaget sina skulder till externa borgenärer. Vinsten som uppstod då Bolaget sålde fastigheten i Gävle användes för att lämna ett koncernbidrag till Moderbolaget på ca 2,3 miljoner kr inklusive skatter. aktiebolagslagen (2005:551) Härigenom föreskrivs att det i aktiebolagslagen (2005:551) ska införas en ny paragraf, 25 kap.