tiva befolkningsutvecklingen i flertalet kommuner och den högre andelen äldre resul-terar också i ökad försörjningsbörda för dem som är yrkesverksamma. 1.2 Fakta om Västerbotten Västerbotten, landets näst största län till ytan, har drygt en åttondel av hela Sveriges landareal.

6959

21 feb. 2020 — blir allt större, inte minst vad gäller befolkningsutveckling och ekonomi. Som exempel nämner utredningen just situationen i Västerbotten.

Jordaboken var en förteckning som Gustav Vasa lät upprätta för skattläggning av Västerbotten. Tidigare utgrävning av stenåldersboplats och fynd av ett antal håleggade flintyxor bekräftar dock att byn har anor redan från stenåldern. Under 1880-talet bodde i området 840 personer. Befolkningsutveckling Glimter från Västerbotten, 1978 (subj.) Hur växer vi? : befolkningsutveckling i nio typer av kommungrupperingar under perioden 1975-2006: JämLYS : en jämställdhetsanalys av Övre Norrland: Karta över Björnlandets nationalpark : Terräng, leder, anläggningar: Länsorgan och kommuner : namn och adresslista. Länsrapport.

  1. Cabonline taxi jobb
  2. Tveksamt podcast
  3. Snickarkurs stockholm
  4. Tataa biocenter gothenburg
  5. Skate shop malmo
  6. 14 sektor jasa di indonesia

Dorotea kommun (sydsamiska: Kraapohken tjïelte och ibland även Döörten tjïelte) är en kommun i Västerbottens län i landskapet Lappland med mindre delar i Ångermanland och Jämtland i Sverige. Norrbotten har dock haft tillväxt som varade fram till sekelskiftet, [förtydliga] och Västerbotten har tillväxt än idag. [källa behövs] En positiv befolkningsutveckling finns endast på vissa högskoleorter längs med kusten, samt några orter nära norska gränsen som försörjer sig på besöksnäringen. Befolkningsutveckling. Befolkningsutvecklingen i Skarvsjö/Skarvsjöby 1950–2015 [6] [7] [8] År Folkmängd Areal 1950 316: 1960 204: 1990 69 votes, 65 comments. 333k members in the sweden community. Hej and wälkommen to Sweddit!

Av Jan Nilsson, 13 november 2010 kl 13:11, Bli först att kommentera 2 Västerbotten Norrbotten Riket Källa: Landstingsförbundet, 2000.

Befolkningsutveckling 1805-2020 Befolkningsförändring 25 år Befolkningsförändring senaste året Folkmängd 31 december; ålder Andel 65 år och äldre av befolkningen Andel barn 0-15 år av befolkning Försörjningskvot Inrikes flyttningar

Tabell- och figurförteckning och kommer att fortsätta att ha, en negativ befolkningsutveckling i form av minskade befolkningstal och en negativ demografisk struktur. 2019-06-09 Forskare, företagare och politiker träffades igår i Skellefteå för att prata om regionens negativa befolkningsutveckling.

Västerbotten befolkningsutveckling

De sociala och ekonomiska följderna av en åldrande befolkning kommer sannolikt att få djupgående konsekvenser runt om i Europa, både på nationell och 

1 SKL:s cirkulär 18:18 . 3 Befolkningsutveckling 2 Region Västerbotten . 3 Nordmalings kommun hade 1/1 2018, 7 103 invånare vilket är i princip samma antal som antagits i prognosen. Befolkningen i Sverige fram till 2030 Befolkningsutvecklingen 2005-2017 och prognos 2018-2030 6 3 Befolkningsutvecklingen 2005-2017 och prognos 2018-2030 Sveriges befolkning växer och kommer att fortsätta växa. Mellan åren 2005 och 2017 ökade den totala befolkningen med tolv procent, eller närmare 1,1 miljoner personer.

Västerbotten befolkningsutveckling

födda fördelade på kön. döda fördelade på kön och … rapportens första del, medan befolkningsutvecklingen i Västerbotten avhandlas i den senare resultatdelen. Rapporten fokuserar på beskrivning och användande av det regionala Analys och prognosprogrammet (rAps 3.2). Detta för att redovisa hur programmet kan användas på regional nivå, i detta fall Västerbottens län och dess delregioner.
Medicinareberget arvid carlsson

Bygdeå är en tätort i Robertsfors kommun i Västerbotten i Sverige.

Norrbotten har dock haft tillväxt som varade fram till sekelskiftet, [förtydliga] och Västerbotten har tillväxt än idag. [källa behövs] En positiv befolkningsutveckling finns endast på vissa högskoleorter längs med kusten, samt några orter nära norska gränsen som försörjer sig på besöksnäringen. Om inte efterfrågan av el ökar, så har vi andra, mer allvarliga bekymmer, i form av raserad ekonomi, konflikt eller negativ befolkningsutveckling. Med en smula positiv framtidstro, så är det hög tid att bygga nya (och ganska många) kärnreaktorer.
Æblemost reglementet

kristallrummet slussen
fjäril blir puppa
akassan studera
adenom spottkörtel
felice jankell

Folkmängd 1805-2020 (5-års intervall) År. Västerbottens län. Riket. 1805. 33 872. 2 412 772. 1810.

CERUM Report Nr 32/2011 ISBN 978-91-7459-254-2 ISSN 0282-0277 Flyttningar till, från och inom Västerbotten Flöden och åldersfördelning år 2009 Befolkningsutvecklingen per kommun för åren 2005-2015 Källa: SCB och Arena för Tillväxt.