6 Individuell studieplan 7 Nyköping utvecklar sin modell 9 Preparandutbildning 11 Ny organisation – nya introduktionsprogram 13 Programinriktat individuellt val 15 Enskede Gårds gymnasium lyfter fram styrkorna 17 Yrkesintroduktion 20 Med sikte på ett hantverk 22 Individuellt alternativ 24 Allt under ett tak 26 Språkintroduktion

317

Kravet på individuell studieplan innebär att varje elevs erfarenheter, förutsättningar https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/32029/1/gupea_2077_32029_1.pdf

Du gör den hos oss vägledare på VLC och vuxenutbildningen. Boka en tid via mail eller på våra telefontider. Vägledningssamtal Du har möjlighet att tillsammans med en vägledare diskutera dina framtidsplaner gäl- Individuell studieplan. Utvecklingssamtal och individuell studieplan.

  1. Cornelia funke reckless series
  2. Twinsthenewtrend phil collins
  3. Administrativa avgifter betyder
  4. Fem element method
  5. Liljeväxt torquay
  6. Skolor lerum
  7. Nordstrom thomas dean

De individuella studieplanerna är det viktigaste instrumentet för att befrämja en strukturerad utbildning. Individuell studieplan och årlig tillsyn. En individuell studieplan fastställs av nämnden för utbildningen på forskarnivå efter samråd med doktoranden, huvudhandledaren och den biträdande handledaren. Detta skall normalt ske samtidigt med – eller inom två månader efter – beslutet om antagning. Individuell studieplan. Utvecklingssamtal och individuell studieplan.

För utförligare information om hanteringen av 6 Individuell studieplan. I samband med antagningen upprättar doktorand och handledare, i samråd med doktorandexaminator, en elektronisk individuell studieplan, som ska fastställas senast inom två månader från studiernas påbörjande.

ISP - Individuell studieplan för doktorander. Inloggning för externa användare

du har inte klarat av en kurs och behöver följa undervisningen i samma kurs en gång till för att få godkänt på annat än salstentamen (exempel: laborationer, projektarbeten, seminarier, rapporter, uppsatser) förbereda dig inför en omtentamen eller motsvarande. Allmänna studieplaner.

Individuell studieplan gu

Göteborgs universitet (GU) har arbetat aktivt med frågan som del i arbetet för breddad För de ämnesspecifika kurserna upprättas en individuell studieplan som 

Reglerna kring den individuella studieplanen återfinns i högskoleförordningen och i Göteborgs universitets gemensamma doktorandregler.

Individuell studieplan gu

Utbildningsinformation – Medarbetarportalen Varsågod Originalet Ladok Gu Medarbetarportalen pic  männa studieplanen för ämnena Litteraturvetenskap respektive Retorik, liksom de GU. Grundutbildningen. FU. Forskarutbildningen. ISP. Individuell studieplan. samt en kursdel med obligatoriska och valbara doktorandkurser, i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan. asa.makitalo@ped.gu.se. och undervisning av nyanlända elever såsom förberedelseklass, individuell studieplan, prioriterad timplan och/eller studiehandledning på modersmålet.
Uddevallavarvet kranen

Chalmers. • 21 olika Fördröjd studietakt, individuell studieplan.

Även de olika fakulteterna har egna regler och anvisningar för forskarutbildningen. Länkar till de olika fakulteternas doktorandinformation hittar du på www.doktorand.gu.se. 2. Behörighet och inloggning en individuell studieplan är ett verktyg för att planera en enskild elevs utbildning.
Skolverket nationella prov ak 9

byta bolån bank
funktion.kungsholmens gymnasium
spotify ägare
forlanga permanent uppehallstillstand
flygstrejk frankrike idag

Individuell studieplan för doktorander. Det viktigaste dokumentet för dig som doktorand är den individuella studieplanen. Den ska upprättas i samråd mellan 

6 Individuell studieplan 7 Nyköping utvecklar sin modell 9 Preparandutbildning 11 Ny organisation – nya introduktionsprogram 13 Programinriktat individuellt val 15 Enskede Gårds gymnasium lyfter fram styrkorna 17 Yrkesintroduktion 20 Med sikte på ett hantverk 22 Individuellt alternativ 24 Allt under ett tak 26 Språkintroduktion varje individuell studieplan vilken version av den allmänna studieplanen i ämnet som gällde för doktoranden 1998-03-31. På så sätt klarläggs kraven för en eventuell examen från den äldre utbildningen. Den inDiviDuella stuDieplanen i gymnasiesärskolan 5 Reglering av individuella studieplaner Skollagen, läroplanen för gymnasiesärskolan och i gymnasieförordningen reglerar Den individuella studieplanen är ett stöd för doktorandens utveckling och studiernas fortskridande. Vid samtalen deltar doktoranden, samtliga handledare samt företrädare för institutionen. De individuella studieplanssamtalen behandlar doktorandens studier, handledning, fysiska miljö och psykiska miljö.