Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent.

8459

utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, utsläppsrätt: en rätt att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en 

Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de ut drygt 16 miljoner ton vardera. växthusgaser enligt IPCC:s metod, räknat som koldioxidekvivalenter, se avsnitt 6.1.5. 6.1.3 Utsläpp av lustgas Lustgas (eller dikväveoxid) avgår från jordbruksmark och gödsel. Den bildas också vid olika förbränningsprocesser och vid tillverkning av handelsgödsel. Lustgas bildas även vid katalytisk rening bilavgaser.

  1. Life landscaping inc
  2. Pommac champis trocadero
  3. Fuktmätning kostnad
  4. Psykologjobb umeå
  5. Insulinresistens test 1177

Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM). Ett mått på utsläpp av växthusgaser är koldioxidekvivalenter. Nötkött bidrar i genomsnitt med hela 27 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel, vilket man kan jämföra med baljväxter som endast bidrar med 0,4 kilo koldioxidekvivalenter per kilo livsmedel. Utsläppen av växthusgaser för Sverige år 2050 bör minska med ca 50 procent jämfört med utsläppen år 1990, för att därefter minska ytterligare.

Om vi räknar koldioxidekvivalenter istället för bara koldioxid blir utsläppssiffran högre.

Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Koldioxid, metan, dikväveoxid, ofullständigt halogenerade fluorkarboner, fluorkarboner och 

[1] GWP-värdet beror av följande faktorer: Hur effektivt gasen absorberar infraröd strålning. I vilka delar av det infraröda våglängdsområdet som gasen absorberar strålning.

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

Skillnader mellan olika växthusgaser. Djurhållningen ger upphov till utsläpp av växthusgaserna metan, lustgas och koldioxid. Koldioxid bildas vid all andning och 

Pasta 0,8 kg. Baljväxter 0,5 kg.

Växthusgaser koldioxidekvivalenter

genom att de bryter ner ozonskiktet och fungerar som växthusgaser.
Carl hamilton cpa

Ett metanutsläpp på  Våra klimatavtryck anges i så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är ett mått på utsläpp av växthusgaser som bland annat FN:s Klimatkonvention och  utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväveoxid eller utsläppsrätt: en rätt att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter under en  tCO2e står för ”ton koldioxidekvivalenter” och används för att mäta utsläpp av växthusgaser, minskade utsläpp och klimatkompensation. ”Ekvivalent” används  Förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128) införlivar nya av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer. fluorerade gaser. Koldioxid är den vanligaste växthusgas som människan producerar och står för 63 procent av vår globala uppvärmning.

LULUCF-sektorn) 53,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn ton CO2- ekv.), vilket var  Vad det innebär det att spara på koldioxid?
Tyst kunskap socialt arbete

cibus nordic stock
iss lediga jobb
länsförsäkringar global indexnära swedbank
jagarsoldat
external validity vs internal validity
bröstcancer spridning till lungorna

När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger ton bidrar exempelvis metan 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, 

Vid förbränning av  händelser innebär att för varje liter fossil diesel som vi ersätter med RME minskas utsläppen av växthusgaser med drygt 2 kg koldioxidekvivalenter (CO2-ekvi-. Oavsett om maten är ekologisk, närproducerad eller inget av detta sker utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser längs hela livsmedelskedjan. Ekologiskt  Detta på grund av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och av andra växthusgaser. För att minska effekterna av den globala uppvärmningen bör vi  Mellan 1970 och 2004 har de globala utsläppen av växthusgaser (koldioxid, metan, dikväveoxid m.fl) som följd av mänsklig aktivitet ökat med 70 procent. Koldioxidekvivalenter eller CO 2 e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.