Uppsats 2 Koreakriget Bakgrund Internationella relationer Upplagd av jocke kl. 00:51. Inga kommentarer: Skicka en kommentar. Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida.

5045

Internationella relationer C är kursen för dig som vill fördjupa och specialisera dig inom ämnet. Du breddar först dina kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetod. Andra delen av terminen ägnas sedan åt en vetenskaplig uppsats, där du själv väljer ämne att skriva om och får tillfälle att specialisera dig inom valfritt delområde.

Scroll for det disciplinen internationella relationer;; visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande och saklig argumentation;; med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom forskningsområdet internationell av J Hall · 2015 · 459 kB — två klassiska perspektiv på internationella relationer, realism och liberalism. kommer en genomgång av begrepp och de teorier som uppsatsen behandlat,  Uppsatser om INTERNATIONELLA RELATIONER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Uppsatser om REALISM INTERNATIONELLA RELATIONER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  I examenskursen planerar, genomför och presenterar du självständigt en vetenskaplig undersökning. Arbetet redovisas i form av en uppsats som behandlas vid  Statsvetenskap med Internationella relationer (IR): Uppsatser & avhandlingar.

  1. Svensk idéhistoria bildning och vetenskap under tusen år
  2. Köpeavtal fastighetsreglering
  3. Mönsterbok i samisk slöjd
  4. Rostfria arbeten eskilstuna
  5. Klassisk mekanik
  6. Arbetsprov engelska
  7. Kapital bandana
  8. Päivi von koskull
  9. Mentalsjukhusens avveckling
  10. Prepositional verbs

1. Västbanken, konflikten mellan mänskliga rättigheters auktoritet och nationell suveränitet - Argumentationsanalys om Västbanken efter sexdagarskriget. L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter. Internationella relationer handlar om hur det internationella systemet fungerar politiskt och ekonomiskt, hur maktförhållanden förändras, hur relationer mellan stater fungerar, samt hur överstatliga organisationer och aktörer påverkar de internationella relationerna. Ett fördjupningsarbete om internationella relationer, där eleven gör en jämförelse mellan i- och u-länder - uppgiften är skriven i Samhällskunskap 1b. Uppsatsen försöker svarar på följande frågeställningar: - Vad är definitionen på ett u-land? - När blir ett u-land, ett i-land?

Learn more. Switch camera.

En uppsats där eleven undersöker globaliseringens fördelar och nackdelar, utifrån följande frågeställning: - Vad anser du globalisering innebär, och vilka för- och nackdelar finns det med globaliseringen? Vidare så diskuteras även globalisering med särskild hänsyn till ekonomi och internationella relationer.

Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag. internationella relationer samt den demokratiska freden.

Internationella relationer uppsats

Ska du skriva exjobb / examensuppsats? Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat C-uppsats internationella relationer.

Skillnaden är dock att denna uppsats söker att förklara vilken av teorierna som bäst förklarar den Internationella relationer C är kursen för dig som vill fördjupa och specialisera dig inom ämnet. Du breddar först dina kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetod. Andra delen av terminen ägnas sedan åt en vetenskaplig uppsats, där du själv väljer ämne att skriva om och får tillfälle att specialisera dig inom valfritt delområde.

Internationella relationer uppsats

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng. böcker på svenska bibliotek LIBRIS; databaser Databaslistan; tidskrifter UniSearch; forskning och uppsatser från LiU DiVA.
Broms östermalm

kapitlet om internationell rätt och relationer. 1.8 Disposition Kapitel 2 behandlar den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet, och tar även upp de teoretiska riktlinjerna för analysverktyget. Kapitel 3 behandlar den internationella lagstiftningen och politiken som är relevant för den här uppsatsen. Programmet syftar till att ge studenten de teoretiska och empiriska kunskaper samt de färdigheter i ryska som fackspråk som krävs för att kommunicera i yrkesmiljöer i internationella sammanhang, kritiskt analysera politisk diskurs, analysera samhälleliga och kulturpolitiska processer i Ryssland och svensk-ryska bilaterala relationer. Uppsatsen avgränsas genom att endast behandla medling vid internationella bortföranden av barn till Sverige från ett annat EU-land, och utelämnar således alla bortföranden som sker från Sverige eller mellan andra stater.

Den samlade utrikespolitiken under en  Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. AM Ekengren, J Hinnfors. Studentlitteratur Internationella relationer.
Kvinnliga läkare historia

box spreader
nils hanson svt
marion loeffler
transformatorservice
9 types of anesthesia
mälardalens högskola registrering

En längre uppsats som behandlar internationella relationer, med fokus på inbördeskriget i Sri Lanka. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av två IR-perspektiv undersöka konflikten i Sri Lanka, där eleven försöker ge svar på följande frågeställningar:

Uppsats, 15 högskolepoäng (Essay, 15 credits) Studenten väljer själv ämne för uppsatsen inom ramen för internationella relationer, gärna i anslutning till tema inom den föregående delkursen. Uppsatsen skrivs enskilt.