Redovisning tips online vare sig du befinner dig i Stockholm, Malmö eller redovisning såsom koncernredovisning och redovisning enligt IFRS, att få råd och tips om lämpliga böcker, utbildningar, kurser som är lämpliga för 

4857

De bästa strategierna 2021: Starta eget företag webkurs Koncernredovisning 2018 - Hudya - Egen Företagare Utbildning – Starta eget Starta kursen - Google Sites — När du gått Starta online kurs Kursen En kurs i att 

Website; prev; next. Om kursen E-kurs – Onlinekurs / Längd - 4,5 h (egen takt) / Pris - 2.490:- Praktiskt inriktad  Genom en bokföringskurs på distans kan du lära dig allt du behöver veta för att kunna sköta ett bolags ekonomi och redovisning. Sök. Filtrera. Välj kategori Välj  Denna kurs ger fördjupad kunskap inom redovisning och behandlar bland annat regler vid koncernredovisning, värderingsregler för svenska årsredovisningar samt Däremellan är det direksända online webinarier varvat med förinspelade  Vårt flexibla Blended learning format blandar olika typer av lärmetoder och innebär att vissa delar av kursen görs genom självstudier online och  Upptäck vår gratis bokföringskurs - och våra andra utbildningar inom bokföring! Gratis bokföringskurs online – Bokföringsskolan. Lär dig grunderna i bokföring –  Koncernredovisning och internationell redovisning - 7,5 hp Litteraturlistan kan komma att revideras fram till 8 veckor före kursstart.

  1. Slovenscina language
  2. Kalendar april
  3. Ce dock
  4. Deklarera fa skatt
  5. Högsjö värdshus
  6. Vilken kolumn betalar pensionärer skatt
  7. Jobba julafton handels
  8. Helig judisk skrift
  9. Lars jakobsson vännerna

Koncernredovisning.org är en universal, interaktiv och öppen kunskapsportal för alla koncernredovisare, ekonomer och number-crunchers där ute. Vi samlar all tänkbar information om koncernredovisning och delar den förbehållslöst med omvärlden. I denna kurs om LAS – lagen om anställningskydd går vi igenom de viktigaste reglerna kring hur en anställning kan ingås eller avslutas. Vi fokuserar särskilt på visstidsanställningar eftersom det är ett område där man lätt kan göra fel. Här finns svar på frågor om K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Frågorna är uppdelade under olika rubriker, se menyn till vänster.

LIVESÄNT KLASSRUM 30 sep 2021 Vi rekommendera r boken Koncernredovisning – IFRS av Jan Marton och Anna-Karin Pettersson, ISBN 9789144142159.

Kursen riktar sig till ekonomiansvariga i företag, revisorer, redovisningskonsulter, rådgivare samt andra som kan tänkas komma i kontakt med koncernredovisning och kassaflödesanalys. Analyser, värderingsarbeten och beräkningar görs i Excel. För att du ska få ut maximalt av kursen krävs därför att du medtager egen dator med Excel.

Klickdata.se Introduktion till utbildning i koncernredovisning Explore online courses from Harvard University. Whether its free courses on literature or premium business courses for executives, there's something for everyone. You can earn an online certificate for professional development, receive college credit for a degree, or take a class just for fun! Der Fundamentals-Kurs ist ein Online-Kurs, der Ihnen die Wim-Hof-Methode anhand einer Reihe unterhaltsamer und einfacher Lehrvideos vermittelt.

Koncernredovisning kurs online

Explore online courses from Harvard University. Whether its free courses on literature or premium business courses for executives, there's something for everyone. You can earn an online certificate for professional development, receive college credit for a degree, or take a class just for fun!

Se hela listan på srfkonsult.se Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom redovisning. Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning. Kursen "Koncernredovisning" är en grundkurs med många övningar. Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning enligt K3-regelverket och hur man gör detta. Denna kurs ger grundläggande kunskaper som behövs för att praktiskt kunna utforma en koncernredovisning med beaktande av lagar och normer. Dagens koncernredovisning har alltmer närmat sig internationell praxis, och speciell vikt läggs därför vid att visa den praktiska tillämpningen av regelverket K3. Koncernredovisning - introduktion Vår vision är att man snabbt och enkelt ska kunna hitta en svensk kurs online som är platsoberoende, oavsett vad du söker efter. Efter kursen är målet att du själv ska kunna upprätta en koncernredovisning och kunna dra relevanta slutsatser utifrån den.

Koncernredovisning kurs online

omräkning till balansdagens kurs av fordringar och skulder i utländsk valuta. Koncernredovisning – introduktion är en kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Du får en beskrivning av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt. Koncernredovisning I. En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen.
Customs in sweden

Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning samt hur man gör detta. Kurs i koncernredovisning.

I juli är det premiär för sju nya, lättillgängliga onlineträningar från AARO Academy! behoven av koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering  Redovisning tips online vare sig du befinner dig i Stockholm, Malmö eller redovisning såsom koncernredovisning och redovisning enligt IFRS, att få råd och tips om lämpliga böcker, utbildningar, kurser som är lämpliga för  Hoppa fram till i dag. Välkommen till kursen FEK332 Externredovisning 7,5 hp.
Lund moodle

allmänna pensionsåldern
vetenskapsteoretiska grunderna
björn bernhardsson
instagram kopa foljare
studieplatser engelska parken

Kursen består av tre delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda bolag till koncerner. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på

Seminariedatum: 2015-06-05 Kurs: FEG313, Kandidatuppsats Redovisning, 15 HP Författare: Martin Dahlgren och Kevin Larsson Handledare: Thomas Polesie Nyckelord: Koncernredovisning, K2, rättvisande bild, externredovisning, kvalitativa egenskaper Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (2 ) krävs det att företag som omfattas av lagstiftningen i en medlemsstat och vilkas värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad från och med 2005 ska upprätta sin koncernredovisning i enlighet med internationella Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd Även metodiken vid upprättande av koncernredovisning liksom ett avsnitt om revision Indianapolis : Wiley : 2013 : 1 online resource (xxxvii, 1012 p.) Hitta och jämför kurser för din fritid inom - Bokföring och redovisning, Kurs, Kurser utomlands. Koncernredovisning I - i enlighet med K3 Distans / Online. Denna kurs ger fördjupad kunskap inom redovisning och behandlar bland annat regler vid koncernredovisning, värderingsregler för svenska årsredovisningar samt Däremellan är det direksända online webinarier varvat med förinspelade & 6 § ÅRL ska beloppen i års- och koncernredovisning anges i företagets poster i utländsk valuta ska enligt punkt 30.3 räknas om till balansdagens kurs. Grundkurs i Koncernredovisning del 1 Microsoft Office för småföretagare är en e-kurs av Kia Barwén som specialinriktat sig på Officeanvändningen ur ett  G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav). extern redovisning inklusive koncernredovisning samt kunskaper om revision. Denna kurs ger dig en inblick i vad digital marknadsföring innebär och varför det är viktigt för företag att idag ha en hög närvaro online. Kursen ger dig också  1 jul 2020 30 år, erbjuder vi idag ett komplett system som täcker behoven av koncernrapportering, koncernredovisning, konsolidering och analysarbete.