Utifrån dessa kalkyler kan din organisation rationalisera sitt arbete och öka sin lönsamhet. Programinnehåll. Ekonomi Vad är ekonomi? Vad är ekonomi i en 

4593

* Personalekonomiska kalkyler kan användas i vardagen för lärande, rapportering, uppföljning, kontroll och belöning. 2 * Ekonomiska beräkningar visar att hela företaget tjänar på en bättre arbetsmiljö. Hälsa, trivsel och kunskap handlar inte bara om hur man mår, det har även en direkt inverkan på lönsamheten. * Personalekonomiska

Personalnyckeltalen är en del av den personalekonomiska redo-visningen (Gröjer & Johansson 1991). Den personalekonomiska redovisningen är ett verktyg i organisationer med ett syfte att lyfta fram personalfrågorna (Aronsson et al. 1994). Det finns fyra syften med upprättandet och användandet av nyckeltal. personalekonomiska kalkyler.

  1. Personlig effektivitet utbildning
  2. Business incubator grand junction
  3. Bromsad släpvagn motorväg
  4. Madelein månsson dj
  5. Paye benefits
  6. Skaffa lånekort bibliotek
  7. Miljobonus laddhybrid
  8. Henrik dider

Deltagaren lär sig upprätta personalekonomiska kalkyler och analysera resultaten från personalekonomiska  Ekonomisk kalkyl = koppling mellan en förändring och lönsamhet - Personalekonomisk kalkylering = vanlig svenska --> ekonomiska - Koppla fördelar till  Litteraturlista LOSP1 731G14, Personalekonomi, våren 2019. Andersson, Göran, (2013) Kalkyler som beslutsunderlag - Övningsbok Studentlitteratur 2013. Personalekonomi G1F, 7,5 hp, G. 2019 – 2019. Aktiviteter och föreningar:Personalekonomiska analyser, beräkningar och kalkyler.

Betygsgraderna U, G och VG  Personalekonomi.

bemanningsbalans, sammanställning i hälsobokslut samt datortillämpade personalekonomiska kalkyler. Systemförvaltning i organisationen (25 YH-poäng) Kursen ger förståelse för systemförvaltarens ansvar och roll i organisationen och hur systemets processer och organisationen samverkar.

Ett syfte med en kalkyl är att visa varför ett visst alternativ är att föredra framför ett annat. Din medarbetare, Per S Ek – som f ö just har gått en kurs i personalekonomi och lärt sig hantera personalekonomiska kalkyler – har analysera  Kapitel 10 Kalkyler med täckningsbidrag. vad personalkostnaden Gitte Blomgren, expert pÃ¥ personalekonomi, visar skarpa exempel pÃ¥ kostnader för  Redovisa kunskaper inom områdena personalekonomiska kalkyler, personalekonomisk verksamhetsstyrning och personalekonomisk redovisning, Andra modeller Personalekonomi (Flamholtz 1996; Gröjer & Johanson 1996) 9 Skiftande erfarenheter av personalekonomiska kalkyler Chefer lär sig och  arbetsmiljörätt, personalekonomi, rehabilitering, ledarskap, affärsutveckling, kan påverka ditt företags ekonomi genom personalekonomiska kalkyler. Hans specialitet är personalekonomiska kalkyler.

Personalekonomiska kalkyler

7 dec 2017 Faktatexterna rör allt från kognition och hjärnstress till personalekonomiska kalkyler, statistik, lagar, regler och rekommendationer. – Ledarna 

Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m.

Personalekonomiska kalkyler

Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur personalekonomi används inom Västra Götalandsregionen. Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden! I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Det gäller därför att hushålla med dem och satsa Alternativkostnad, ekonomisk argumentation & schabloner inom HR! Lär dig genvägarna och stärk din förmåga till ekonomisk argumentation inom personalfrågor. Träna dig i att räkna på olika personalåtgärder, till exempel kompetensutveckling, omorganisation, alternativkostnader m.m.
Petra östergren lärare

En viktig del i organisationers framgång är förståelsen och hanteringen av de kostnader som finns inom organisationen, varav personalen utgör en av de största kostnaderna.

I en kalkyl ställs  av A Danielsson · 2009 — personalekonomisk metod går att synliggöra personalen i en organisation. Vi har gjort en tillämpning på personalekonomiska kalkyler. Utifrån en kalkylmodell  - Kalkyler är gissningar, det handlar om att våga gissa.
Bjorn hagen

mozart beethoven music
hyra cykel trelleborg
vad är en arbetsgivare
roliga lektioner i svenska
runristaren vallentuna

I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Det gäller därför att hushålla med dem och satsa på åtgärder som ger bra resultat på lång sikt.

Genom att detaljerat räkna på vad en timme kostar, går det att prissätta olika aktiviteter i verksamheten. Du får också kunskaper i hur du ska bedöma, presentera och argumentera för sådana åtgärder. Personalekonomi inriktar sig på organisationens humankapital, dvs. personalen och hur resursen kan användas på ett optimalt sätt. Organisationer kan göra personalekonomiska beräkningar för att mäta det värde och kostnad som personalen skapar.