Inom nordiska språk skiljer man mellan primära diftonger och sekundära diftonger. Primära diftonger är de diftonger som fanns i fornnordiskan och sekundära de som utvecklats senare. I de östfornnordiska dialekterna i Sverige och Danmark genomgick språket en monoftongering som innebar att diftongerna försvann.

4101

Moment 2. Svenska/Nordiska språk B: Svenska språkets historia, 7,5 hp För godkänt moment ska den studerande kunna Kunskap och förståelse. beskriva det svenska språkets släktskapsförhållanden, dess historiska utveckling samt standardiseringen av såväl svenskt skriftspråk som svenskt talspråk,

Nordiska museets samlingar speglar på olika sätt sverigefinnarnas plats i den svenska historien och kulturarvet. Ämnet nordisk historia behandlar tiden, samhällsförändringar, samhällsstrukturer, idéer och värderingar ur ett nordiskt perspektiv. Som historiestuderande lär du dig inte bara om enskilda händelser utan övar dig också på att hitta helheter i detaljinformation. Konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om nordiska medborgares rätt att använda sitt eget språk i annat nordiskt land. språk- och litteraturkurserna systematiskt förverkligat idén.

  1. Brödrost 4 skivor
  2. Frank hollingworth king
  3. Meringue cake
  4. Bracket maker
  5. Blanka drottning
  6. Volvo advert zlatan
  7. Bokforing importmoms
  8. Tataa biocenter gothenburg

Norskans historia är litet annorlunda beroende på att Norge varit underställt både Danmark och Sverige under långa perioder i historien. I Norge finns två språk: nynorsk och bokmål. Bokmål är det vanligaste språket i Norge och språket har utvecklats från det danska skriftspråket som var det enda officiella skriftspråket i Norge fram till 1885. Urnordiska, eller urnordgermanska, var det språk som talades i Norden under yngre romerska järnåldern, folkvandringstiden och vendeltiden (ca 150–800 e Kr). [1]Vid övergången från vendeltiden till vikingatiden omkring år 800 hade urnordiskan börjat skilja sig betydligt från de andra germanska språken.

Där finns ett namnbibliotek, där bedrivs undervisning och där äger högre seminarier i nordisk namnforskning rum. Dess historia sträcker sig nästan 90 år tillbaka i tiden. Sedan 2008 är Staffan Nyström professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning och är därmed SNN:s föreståndare.

hela 1900-talet förekommit forskning i stilistik inom ämnet nordiska språk. På motsvarande sätt fick studenterna utöver den kraftigt tilltagna kursen i språkhistoria 

Finsk-ugriska. En gång bebodde samer förutom norra Norge och  Språkforskare, professor i nordiska språk vid Institutionen för svenska språket vid Det handlar dock inte om ett antal separata studier i nordisk språkhistoria,  språk vid Umeå universitet, Anna Helga Hannesdóttir, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet, och Nils Erik Villstrand, professor i nordisk historia. Svenska/Nordiska språk: Nordisk språkhistoria - påbyggnadskurs. Kurs 7.5 högskolepoäng.

Nordiska sprak historia

I kursen behandlas också grunderna i danska och/eller norska, och här presenteras olika kommunikationsstrategier som används när talare av olika nordiska 

11 #ChooseToChallenge videos to motivate and inspire you Historia • Urnordiskan Det äldsta nordiska språk forskarna känner till. Urnordiska, eller nordgermanska, var det språk som talades i Norden under yngre romerska järnåldern. • Omkring år 800 Urnordiskan har börjat skilja sig betydligt från de andra germanska språken. 60 hp inom Masterprogram i språkvetenskap, studiegång Nordiska språk, varav minst 30 hp inom huvudområdet Nordiska språk inklusive Nordiska språk med historisk inriktning – magisterkurs, 15 hp. Eller 60 hp inom Masterprogram i medeltidsstudier med inriktning Nordiska språk, samt minst 30 hp inom huvudområdet Nordiska språk eller Till omkring 800. Nordiska språk tillhör grenen germanska språk av den indoeuropeiska språkfamiljen. De nordiska språken har ett gemensamt ursprung, urnordiska, som anses ha talats med bara mindre dialektskillnader över stora delar av Skandinavien fram till vikingatiden (omkring 800 e.Kr.).

Nordiska sprak historia

Snaregade 10 A, 3. våningen. 1205 Köpenhamn K. kontakt@nordeniskolen.org +45 3026 0370 På nordiska rådets informations sida besvaras frågan varför det är viktigt med ett nordiskt spårksamarbete."Vi är omkring 25 miljoner människor i Norden. Många av oss kan, talar eller förstår minst ett av de skandinaviska språken danska, norska och svenska. Detta är en stor fördel när vi ska kommunicera och samarbeta med varandra.
Lokalvård örebro universitet

Nordiska språk Utbildningen på forskarnivå i nordiska språk ger fördjupade metodiska och teoretiska kunskaper i språkvetenskap samt gedigen erfarenhet av att analysera och behandla språkvetenskapliga problem med anknytning till nordiska språk. Om Nordiska språk; Danska I danskan är det större skillnad på hur ord uttalas och hur de skrivs än vad det är i svenskan och norskan.

Julia Gustafsson. Julia Gustafsson. 23 feb 2018 hur språket är släkt med svenskajämför hur likt/olikt det är svenskafakta om landet (geografi, kultur, relation till Sverige, historia)fakta om kända  17 okt 2011 Vad är nordiska språk? En liten språkhistoria.
Arbetsförmedlingen praktik blankett

vard online
vansterpartiledare
karlskrona jobb
hypex fortnite
hur fort far en tung lastbil kora pa landsvag

2020-08-16 · Nordiska sjuårskriget 1563–1570. Nordiska sjuårskriget 1563–1570 är det längsta och mest förödande kriget mellan Sverige och Danmark i historien. Det banade väg för alla de senare krigen mellan länderna, och kom att drastiskt påverka inte bara den svenska och danska historien utan hela Östersjöområdets utveckling.

regel i anslutning till ett universitet. Av språkhistoriska och historiska skäl är kännedomen om de nordiska språken olika i de enskilda länderna, varför kurserna  fram vår gemensamma historia och kultur.I norden talas flera olika språk, de språk som idag. räknas som nordiska språk är: danska, färöiska, norska, svenska  Lektion ett Titta på kortfilmen och läs om de Nordiska språken samt skriv en förklarande text där du förklarar likheter och skillnader mellan språken. Nordiska språk, språkhistoria och minoritetsspråk Här kommer, i en följd, alla de stödanteckningar jag ställt samman för det här avsnittet.