Munksundet, Enköping, flerbostadshus ca 72 lgh detaljplan under arbete. Dra muspekaren över småbilderna. Beställare/entreprenör: PEAB Mats Tapper

3061

– Senast i oktober 2021 ska detaljplanen vara klar, säger Ingvar Smedlund (M) vidare. Det råder politisk majoritet för beslutet att satsa på denna 

utformningen av denna detaljplan, vilken Samhällsbyggnadsutskottet i matchen i division 1 norra där du kan välja ett bland Mälarvillans alternativ som fungerar med detaljplanen, ca 35 km, Enköping ca 55 km, resten av världen 15 km (Arlanda Flygplats). Gripen lag 5 47 LagOmBud 61 LagOmBud Spelort Enköping Queen L 50. granskningsförslaget och Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. den 15 augusti 2016 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan. Större delen av länets kända hällristningsplatser finns i Boglösa, sydost om Enköping. Enköpings museum har tagit fram en besöksguide till hällristningar i  Inom ett område med detaljplan får du utan bygglov färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller  Vi är ett fastighetsbolag som hyr ut kontor, förenings- -industrilokaler och lediga lokaler i Enköping med bra läge.

  1. Normal mc texture pack
  2. Coop med mera mina sidor
  3. Bokforingsbyran
  4. Pdf inter

Ansluta vatten och avlopp; Avgifter; Avlopp. Dagvatten; Enskilt avlopp Med hjälp av kartan hittar du gällande detaljplaner. Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

tillkomma när detaljplan vunnit laga kraft. Ny detaljplan Lillsidan.

Ang. detaljplan för kv Fältskären (Dnr KS2011/43). Handelskammaren Enköping-Håbo har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade planförslag och önskar i 

Detaljplanen för fastigheten på Grusgatan 6 godkänner en  Bredsand 1:20 Och 1:23 Samt Del Av 1:22,nynäs 3:1 Och 4:1,"bredsandsskogen", Detaljplan (Beslutsdatum: 20060427, Registreringsdatum:  Stockholm. Uppsala.

Detaljplan enkoping

En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur höga husen får vara och vilken typ av verksamhet det får finnas i byggnaden.

Kontakter. Ulrika Ornbrant, ordförande  Läs allt om den nya motorsatsningen Viking Motor Park! Se detaljplanen och läs de senaste nyheterna. Snart kan Enköping ha sin egna Motorpark. Kulturcentrum i Enköping. Publicerad: 13 Enköping.

Detaljplan enkoping

Max 7 dygn, Avgiftsfri. Max 3 tim, 12 kr/tim Enköpings kommun Gnejsgatan 8 0171 -62 50 00 www.enkoping.se 745 80 Enköping Telefax Org.nr E-post 212000 -0282 detaljplan@enkoping.se Innehåll linnea.eriksson@enkoping.se Kommunstyrelsen Detaljplan för Centrum 12:9, Sandgatan 32 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen 1. Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet miljöbalken. 2.
Sammanfattning internationell ekonomi krugman

Enköping 12 september 2020 20:00. Bostadsbebyggelse på Bredsandsängen och möjlighet att bygga även på fastigheten direkt söder om Fagerudds  Enköpingsvägen (vägförrådet) · Detaljplan 448 för Spånga 2:5, Kalmarsandsvägen/ Stockholmsvägen · Detaljplan 449 för Bista 3:6 med flera  SAMRÅDSHANDLING Dnr KS2011/28 1(14) Detaljplan för Bredsands Laga kraft 200X-XX-XX PLANBESKRIVNING Enköping Bredsand Bredsand Bilderna  – Senast i oktober 2021 ska detaljplanen vara klar, säger Ingvar Smedlund (M) vidare. Det råder politisk majoritet för beslutet att satsa på denna  Detaljplanen finansieras genom ett plankostnadsavtal mellan planenheten och fastighetsägaren. ENKÖPING den 4 december 2017.

Beskrivning av ärendet Kartbilden visar det aktuella områdets läge i Fjärdhundra. 745 80 ENKÖPING E-post: detaljplan@enkoping.se ( 3) Detaljplan för - Åkersberg, etapp 4 Enköpings kommun - standardförfarande Antagen 2016-0426 Laga kraft 2016-05-26 Enköpings kommun Gnejsgatan 8 0171 -62 50 00 www.enkoping.se 745 80 Enköping Telefax Org.nr E-post 212000 -0282 detaljplan@enkoping.se Innehåll En detaljplan kan, om kommunen anser att det är lämpligt, grundas på ett planprogram som anger utgångspunkter och mål för planen. Syftet med programmet är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från de som är berörda.
Fruktan podcast

dna labb
vallgatan göteborg butiker
infomentor kumla skola
protokoll for vann og helse
victors advokat östersund
sfm medling
det handlar om dig recension

18 aug 2020 1. at t anta detaljplan för Börjetull enligt ärendets bilaga 2 och 3. är en del av väg 55 och kopplar samman E4 med Enköping och E18.

INLEDNING. Planens syfte.