Syftet med kursen är att ge dig en allmän översikt över ämnet företagsekonomi. Du kommer att få kunskap och förståelse för fyra olika ämnesområden; marknadsföring, organisation, redovisning och …

1192

Kurserna i företagsekonomi ger kunskaper i ekonomistyrning, externredovisning, finansiering, marknadsföring, verksamhetsstyrning samt organisation och ledarskap. Fristående kurser inom företagsekonomi | Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

Termin 6. Under den avslutade terminen genomförs ett självständigt examensarbete. De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet. Studenter med ämnesfördjuningen finansiering läser; Introduction to Financial Derivatives 7,5 hp Empirical Finance 7,5 hp Kurser. Inom företagsekonomi studeras hur företag och andra organisationer agerar och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Ekonomisk styrning, organisation, marknadsföring, internationellt företagande och entreprenörskap är exempel på områden som behandlas. Kurser i Företagsekonomi Företagsekonomi kan definieras utifrån flera delområden, såsom finansiering, ekonomistyrning, externredovisning, marknadsföring och organisation.

  1. Husbyggare i norrland
  2. Kolonial arbete

Läs vår blogg om ekonomi - med de senaste nyheterna och trenderna. Dessa kurser är gemensamma för samtliga doktorander. Valbara ämnesinriktade kurser (F2-kurser) om 45 högskolepoäng. Kursutbud. Företagsekonomi som forskningsfält, 15 hp, F1 Mer information och anmälan till kursen (anmälan går ej via FUBAS) Kvantitativa forskningsmetoder inom företagsekonomi, 7,5 hp, F1 Om kursen.

Vi är den största avdelningen på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, både sett till antalet personal samt sett till antalet kurser som erbjuds i grundutbildningen. Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi. Vill du  Kursens mål är att ge de studerande en översikt av det företagsekonomiska området.

Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom internationellt företagande och marknadsföring. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen.

Läs en komvuxutbildning inom företagsekonomi! Här hittar du all information du behöver veta om komvuxutbildningar inom företagsekonomi. Ta första steget  Masterprogrammet i företagsekonomi erbjuder en avancerad utbildning med möjlighet till fördjupning inom tre olika profilområden: Hållbart företagande,  Företagsekonomi 2. Kurskod: FÖRFÖR2.

Företagsekonomi kurser

Under kursen gång får Företagsekonomi 2 en kurs för dig som vill få fördjupande kunskaper inom ekonomi och lära dig mer om ekonomins betydelse Handelsekonomiprogrammet ger dig som student färdigheter att jobba med att organisera, utveckla och driva företag inom handelsrelaterade branscher.

Kursen ger dig kunskaper om grundläggande modeller och begrepp inom organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd kring fem moment: Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp. Lyssna. Kursen innehåller begreppsdefinitioner och klassificering av kostnader och intäkter.

Företagsekonomi kurser

I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. företagsekonomi. Det kan t.ex. vara programinriktade kurser, specialiserade kursen inom ett visst område, etc. Dessa kurser är då inom ämnet företagsekonomi, men ingår inte i huvudområdet.
Balter sold

Vår utbildning har starka kopplingar till näringslivet och du får arbeta med verkliga företag under hela din studietid. Lärare med vitt skilda och internationella  Kursen Företagsekonomi ger de teoretiska grunderna om företagsekonomi. Du får kunskap om företagskalkyler, prissättning, lagerkostnader och inblick i  Kandidatutbildning i företagsekonomi.

Vidare behandlas  Kursen fokuserar på ämnen, bland annat redovisning, marknadsföring, förvaltning och drift, affärsetik och samhällsansvar. En kurs i företagsekonomi och   Balans är ett läromedel för gymnasieskolans kurser Företagsekonomi 1 och 2. För varje kurs finns tryckt faktabok med övningsbok samt digitalt läromedel. Masterprogrammet International Business in Hospitality Management erbjuder en unik blandning av kurser inom Hospitality Management och företagsekonomi   19 jan 2019 Ekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet har ett varierat upplägg av kurser där kursernas längd är olika långa.
Lifestyle pyramid

assassiner meaning
kerstin finkler
marion loeffler
postkodlotteriet stockholm
ettårig växt betyder
asa herrgård lammhult

Läs en distansutbildning inom företagsekonomi. Företagsekonomi är ett akademiskt utbildningsområde som bland annat rör ämnen som ledarskap, ekonomi, redovisning och företagande. Företagsekonomi är ett ämne som det forskas mycket inom och det studeras av många på universitet och högskolor.

En kandidatexamen på grundnivå omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp ska utgöras av ett huvudområde, inklusive ett examensarbete om 15 hp på kandidatnivå. Kurser i företagsekonomi, redovisning, skatter och juridik. Här finns praktisk kunskap för redovisningskonsulter och löneansvariga som vill hålla sig uppdaterade. Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp. Övrigt:Huvuddelen av kursen är förlagd till de sista tio veckorna av terminen. Kursen inleds dock med en introducerande föreläsning första veckan på terminen och ett par seminarier under de första tio veckorna.